Groussen Jugend-Tournoi mat 54 Equipen an iwwert 600 Kanner an dat am Kader vun eisem 75. Anniversaire

Groussen Jugend-Tournoi mat 54 Equipen an iwwert 600 Kanner an dat am Kader vun eisem 75. Anniversaire