FC Atert Bissen goes eSport

FC Atert Bissen goes eSport Foto vun Atert Bissen17 November 2023

FC Atert Bissen goes eSport

Mat grousser Freed annoncéiere mer iech, dat mer elo och an d’Welt vum eSport antrieden. 

Mam Ivanilson, hu mir d’Éier de 3-molegen Landesmeeschter an den aktuell Letzebuerger Fifa(EAFC)-Spiller an eise Farwen ze gesinn! 


Zesumme geet et mam Ivanilson op d'Fifa(EAFC)-Rees!                                                                            

E spannend Kapitel waart op eis – an dem mer all mat virtuelle Fussballmomenter verwinnt gi.