Coupe FLF - Tirage 3 tour - Bissen - Izeg - Date 20.3.2024

Coupe FLF Foto vun Victor Pinto13 November 2023

Coupe FLF 
 
Am 3ten Tour vun der Coupe FLF spiller mer den 20/3/2023 geint Izeg
 
 
FC Atert Bissen  (1 Div. Série 1) - Blo-Wäiss Izeg (1 Div. Série 2)
 
#Allez Bissen - Emol Bissen - Emmer Bissen#